Wat ziekte doet met je zelfbeeld…

Vandaag werd me dat weer eens duidelijk tijdens mijn maandelijks uitstapje naar het Zuyderland ziekenhuis in Geleen. Ik heb daar uitvoerig met artsen en verpleegkundigen over gesproken. Wie een chronische ziekte heeft, moet zijn ambities en plannen aanpassen. Wat doet het met het zelfbeeld? Lukt het iedereen om daarin opnieuw balans te vinden? De ziekte-identiteit, dat is de mate waarin de chronische ziekte geïntegreerd is in iemands zelfbeeld, speelt daarbij een belangrijke rol.

Er zijn vier ziekte-identiteiten:

  1.  overspoeling, de ziekte domineert het zelfbeeld
  2. verwerping, de ziekte is een bedreiging van het zelfbeeld
  3.  aanvaarding, de ziekte is een onderdeel van het zelfbeeld
  4. verrijking, iemand is juist sterker geworden en gegroeid als persoon.

Je zult begrijpen dat chronisch zieken die hoog scoren op “ overspoeling” meer zorgen hebben om hun gezondheid en emotioneel minder in balans zijn. Ze hebben minder energie en functioneren cognitief en sociaal minder goed. Kortom: hun levenskwaliteit is minder.

Laten we samen aan de slag gaan om jouw chronische ziekte te zien als verrijking. De uitdaging is steeds om te erkennen wat je bent verloren, maar tegelijkertijd open te staan voor nieuwe mogelijkheden.

Ik wil je graag helpen.