Tarief en vergoeding

Tarief voor particulieren:

  • Individuele begeleiding middels gesprekken in mijn praktijk of bij je thuis.
  • Je kunt zelf kiezen voor wekelijkse gesprekken of een contactmoment eens in de twee weken.
  • Het tarief is € 60,- per uur.

Vergoeding voor particulieren: Indien de kosten niet door de zorgverzekering worden vergoed, kunnen deze bij de aangifte inkomstenbelasting worden opgevoerd als ziektekosten. Deze drempel is afhankelijk van het inkomen.

Ben je (deels) arbeidsongeschikt? Dan is jouw werkgever mogelijk bereid om de kosten van de coaching te vergoeden. Werk je nog wel maar heb je stress gerelateerde klachten, informeer dan of je preventief coaching mag volgen.

PGB. Misschien ontvang je een Persoon Gebonden Budget AWBZ. Zorg en begeleiding kunnen hieruit gefinancierd worden. Coaching valt dan onder “begeleiding”.