De doelen van coaching bij chronisch zieken

 • bewuster verdelen van je energie
 • balans vinden tussen draaglast en draagkracht
 • leren eigen grenzen te stellen en te bewaken
 • ontwikkelen van talenten en competenties zoals planning, zelfvertrouwen, stressbestendigheid en assertiviteit
 • doelen stellen en deze bereiken
 • ontdekken welke gedachten je belemmeren en wat nodig is om je goed te voelen
 • herstel van energie, veerkracht en vitaliteit
 • hoe ga je samen om met een chronische ziekte en wat betekent dit voor je partner en gezin
 • bewustwording van eigen manieren van omgaan met de chronische ziekte
 • versterken van de vaardigheden in het omgaan met de chronische ziekte
 • persoonlijke en professionele groei door ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden, je leert denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen
 • begeleiding is gericht op de gevolgen van de ziekte
 • adviseren van de organisatie over begeleiding van de medewerker.